dr. M. Murkens (Mayra)

Postdoc - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Postdoc - Radboud Institute for Culture and History

dr. M. Murkens (Mayra)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mayra Murkens is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het project "Lifting the burden of disease. Modernisering van gezondheid in Nederland: Amsterdam 1854-1940'.
Binnen dit project onderzoekt zij met name hoe verschillende levenslopen doodsoorzaken-specifieke sterfte beïnvloeden.
Haar expertise ligt in de historische demografie, specifiek mortaliteit, en de medische geschiedenis van de negentiende- en vroeg twintigste eeuw. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in de vraag hoe sociaaleconomische status gezondheid in het verleden beïnvloedde. In haar onderzoek poogt zij kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden te combineren om meer inzicht in dit vraagstuk te krijgen.

Onderzoeksthema
  • Historische demografie
Onderzoeksgroep
  • Radboud Group For Historical Demography and Family History

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden