mr. dr. E.A.J. Nab (Elco)

Universitair docent - Vaksectie Strafrecht en Criminologie
Lid - Ondernemingsraad

mr. dr. E.A.J. Nab (Elco)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Elco Nab doet onderzoek naar strafbaarstellingen in de voorfase en de verschuiving van het strafrecht van een reactief model (waarin strafrechtelijk ingrijpen pas plaatsvindt nadat een delict is gepleegd), naar een preventief model (waarin het strafrecht probeert te grijpen nog voordat er daadwerkelijk schade of letsel veroorzaakt is). Deze ontwikkeling is problematisch in het licht van diverse klassieke, fundamentele strafrechtelijke beginselen, zoals het legaliteitsbeginsel (en dan met name het lex certa-beginsel), het daadstrafrechtbeginsel en het schadebeginsel.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden