dr. U. Nederstigt (Ulrike)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Taal en communicatie

dr. U. Nederstigt (Ulrike)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Ulrike Nederstigt doet onderzoek naar het gebruik en het effect van een vreemde taal in persuasieve documenten. Ze onderzoekt zowel talige als niet-talige aspecten van het effect van vreemde taalgebruik (b.v. door middel van eyetrack onderzoek). Ze is ook betrokken bij een internationaal onderzoeksproject naar de beginfase van het verwervingsproces van een tweede taal.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden