S.O.F. Neirynck (Stefaan)

Buitenpromovendus - Titus Brandsma Instituut

S.O.F. Neirynck (Stefaan)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Stefaan Neirynck studeerde klassieke talen in Leuven en promoveerde er op de kritische editie van een Byzantijns monastiek werk uit de 12de eeuw. Gaandeweg verdiepte hij zich nog meer in de monastieke wereld, van de eerste getuigenissen uit de Egyptische woestijn, over Cassianus en Benedictus tot de Latijnse Middeleeuwen. Hij ging theologie studeren en schreef een scriptie over de preken van cisterciënzer abt Guerric van Igny (12de eeuw).

Sinds juni 2021 is hij aan de slag als wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. In zijn huidig onderzoek werkt hij verder op de monastieke theologie en spiritualiteit van Guerric van Igny, maar ditmaal in dialoog met de Byzantijnse monnik en mysticus Symeon de Nieuwe Theoloog (10de-11de eeuw). Belangrijke inspiratiebronnen (uit de 20ste eeuw) daarbij zijn de inzichten van de katholieke monnik Jean Leclercq osb die het concept “monastieke theologie” uitdiepte en de Russisch-orthodoxe theoloog Vladimir Lossky die eerder al gelijklopende ideeën ontwikkelde over de “mystieke theologie” van het oosten, maar tegelijk onderstreepte hoe verschillen in opvattingen over de Triniteit ook de spiritualiteit van Oost en West anders kleurden.

Stefaan wil in zijn onderzoek verschillende perspectieven en persoonlijke interesses samenbrengen: literair-kritisch onderzoek en theologie, trinitair dogma en spiritualiteit, geschiedenis en oecumene, Oost en West

Publicaties