dr. I.B. Nieuwenhuis (Ivo)

Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. I.B. Nieuwenhuis (Ivo)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Ivo Nieuwenhuis is universitair docent Nederlandse letterkunde. Hij geeft onder meer college over vroegmoderne literatuurgeschiedenis, literatuurtheorie en kunstkritiek. Hij promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over laat-achttiende-eeuwse satire.

Ivo's onderzoek heeft zich de afgelopen jaren toegespitst op de politieke implicaties van humor. In de publieke opinie worden aan humor vaak allerlei politieke eigenschappen toegeschreven. Zo zouden comedians bij uitstek in staat zijn om de waarheid te spreken tegen de heersende macht en wordt humor vaak als rebels en gezagsondermijnend geframed. In de praktijk ligt het genuanceerder. Veel komische uitingen lijken op het eerste oog wel rebels, maar zijn bij nadere beschouwing toch behoorlijk conformistisch. Ook zit achter veel ogenschijnlijk onschuldige grappen een conservatieve agenda verscholen: gedrag dat afwijkt van de norm wordt bestraft door het belachelijk te maken. Dit soort zaken vormen ‘the politics of humour’, de manier waarop humor politiek is. Het hoofddoel van Ivo's onderzoek is om hier meer grip op te krijgen.

Naast zijn baan op de universiteit schrijft Ivo cabaret- en kleinkunstrecensies voor dagblad Trouw .

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden