prof. dr. I.J.A. Nijenhuis (Ida)

Emeritus hoogleraar - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Emeritus hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. I.J.A. Nijenhuis (Ida)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Prof. Ida Nijenhuis is bijzonder hoogleraar en deskundig op het gebied van bronontsluiting en bronnenkritiek. Voor iedere historicus is bronnenonderzoek de basis van geschiedvorsing en geschiedverhaal. Daarvoor is een goede ontsluiting van traditionele en nieuwe bronnen en media nodig en dienen studenten een adequate training te krijgen in het vinden van die bronnen en de kritische omgang daarmee.
Mw. Nijenhuis gaat vanuit haar expertise en de infrastructuur aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een brug slaan met het academisch onderzoek en onderwijs in bronontsluiting en bronnenkritiek. Haar onderzoek richt zich op de bronnen van de vroegmoderne geschiedenis van markt en macht.

Nevenwerkzaamheden