dr. J. Nijenhuis-Voogt (Jacqueline)

Medewerker - Radboud Docenten Academie

dr. J. Nijenhuis-Voogt (Jacqueline)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdagochtend, vrijdag

Jacqueline Nijenhuis-Voogt is vakdidacticus informatica bij de Docentenacademie, sinds 2022.
Ze werkte mee aan het project 'Computational Thinking in Context' waarin onderzoek wordt gedaan naar doorlopende leerlijnen in po en vo.
Jacqueline heeft haar PhD onderzoek gedaan over 'Algorithms in Context - Teacher knowledge and student learning in secondary computer science education'.
Ze is docent informatica in het voortgezet onderwijs sinds 2009. Jacqueline heeft een doctoraal informatica van de Universiteit Leiden en een Master in Science Teacher Education - IT en een Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde, beide educatieve masters behaald bij de Universiteit van Utrecht.
Haar onderzoeksinteresse ligt bij het onderwijs van computational thinking in primair en voortgezet onderwijs, en in het onderwijs van algoritmen binnen het eindexamenvak informatica in het voorgezet onderwijs.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden