L.H.B. Nissen (Lidewij) MA

Docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Docent - Radboud Institute for Culture and History
Oudpromovendus - Radboud Institute for Culture and History

L.H.B. Nissen (Lidewij) MA
Contactinformatie
Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Lidewij Nissen is als promovendus verbonden aan het Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid (GKO) van de Radboud Universiteit. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de geschiedenis van Europese dynastieën, adellijke families en vorstelijke hoven in de vroegmoderne tijd. Daarbij heeft zij in het bijzonder aandacht voor de rol van adellijke vrouwen en vorstinnen.

Ze werkt aan een proefschrift over de activiteiten en verantwoordelijkheden van de echtgenotes van de stadhouders in de zeventiende-eeuwse Republiek der Nederlanden. Hoe droegen deze vrouwen bij aan het voortbestaan van de Nassau-dynastie? Op welke manieren verstevigden zij de precaire politieke positie van hun man en kinderen in de Republiek? En hoe veranderde de relatie tussen deze vrouwen, de Nassau-familie en de dynastie waarin zij geboren waren gedurende hun carrière als 'first lady' in de Nederlanden? Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door NWO (Promoties in de Geesteswetenschappen).

Lidewij studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2017 rondde zij haar onderzoeksmaster af met een scriptie over de constructie van een dynastieke identiteit in de begrafeniscultuur van de zeventiende-eeuwse Friese Nassaus. Tijdens haar studie verbleef zij enkele maanden aan de University of Durham, waar zij vakken volgde over de vroegmoderne Europese geschiedenis. Eerder deed zij onderzoek naar het album amicorum dat een Gelderse adellijke dame bijhield tijdens de Tachtigjarige Oorlog en naar een zestiende-eeuwse rechtszaak over overspel en gifmoord gepleegd door edellieden.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden