prof. dr. A.A.M. van Nistelrooij (Inge)

Bijzonder hoogleraar - Metafysica en filosofische antropologie

prof. dr. A.A.M. van Nistelrooij (Inge)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Werkdagen vrijdag

Mijn expertise ligt op het vlak van filosofie en (zorg)ethiek. Ik denk na over hoe mensen zichzelf begrijpen, en hoe relaties, praktijken en dialogen daarin een rol spelen. Ik begrijp dat zo: mens-zijn is een continu wordingsproces, door te leven, samen te leven, in gesprek te zijn met anderen en door uitspraken en verhalen die anderen aan en over jou vertellen over wie je bent of zou moeten / kunnen zijn. En ook door deel te nemen aan praktijken, zoals een gezinspraktijk waarin je opgroeit, een schoolpraktijk waarin je leert, in een brede context met sociale, lokale, tijdgebonden, economische en politieke factoren die allemaal vormend zijn voor wie je bent en wordt. Binnen dit geheel focus ik op hoe 'moeders' zichzelf verstaan. Wat maken ze door als ze de overgang maken naar het moederschap? Hoe ervaren ze dat lichamelijk? Wat voor impact heeft het zorgdragen voor een kwetsbaar en afhankelijk kind op het eigen leven en de eigen identiteit? En hoe spelen daarin machtsfactoren een rol, zoals verlofregelingen, culturele verwachtingen, normen die gelden voor wat een 'goede' moeder is? Hoe wordt het afwijken van deze normen ervaren, bijvoorbeeld doordat je jong, oud, arm, trans, inter, non-binair, man, migrant, chronisch ziek, dakloos, verslaafd, alleengaand, bent? En hoe wordt er voor (aanstaande) moeders gezorgd, in de geboortezorg, en latere fases van het moederen?

Publicaties

In de media

Nevenwerkzaamheden