dr. C.D. Notermans (Catrien)

Universitair hoofddocent - Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies
Universitair hoofddocent - Radboud Social Cultural Research

dr. C.D. Notermans (Catrien)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Catrien Notermans is universitair hoofddocent op de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Radboud Universiteit. Zij behaalde daar haar propedeuse Kunstgeschiedenis en haar doctoraal Culturele Antropologie en promoveerde in 1999 op een onderzoek naar christelijke vrouwen in polygame huwelijken in Kameroen. De focus op verwantschap, gender en religie bleef de rode draad in haar onderzoek dat zich ontwikkelde van meervoudig ouderschap in West-Afrika, tot migratie en Maria pelgrimage in Europa, tot natuurpelgrimages en mens-natuurrelaties in India. Bezorgd om de ecologische crises die wereldwijd de vitaliteit en duurzaamheid van mens en natuur bedreigen, onderzoekt Catrien Notermans nu vanuit een cultuur vergelijkend perspectief de mogelijkheid van ‘verwantschap voorbij de mens’: kunnen wij ons verwant voelen met niet-menselijke wezens zoals dieren, bomen, land of rivieren? En wat kunnen we leren van mensen elders? Dit type van vragen en interesses komen terug in het onderwijs dat zij over verwantschap en het doen van multisensory en multispecies ethnography verzorgt.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden