dr. D.P. Nouveau (Dominique)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen

dr. D.P. Nouveau (Dominique)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag

Dominique Nouveau verzorgt voornamelijk colleges op het gebied van de taalverwerving, taalkunde, en hedendaagse cultuurkunde. Haar specialisatie ligt op het gebied van de fonologie van het Frans en van het Nederlands. Haar expertise in data driven learning blijkt uit haar deelname aan het internationaal project PFC-Enseignement du Français.
Zij onderzoekt de fonologie van het hedendaagse Frans (in regionale varianten, registers) en tweedetaalverwervingsprocessen, in het bijzonder de uitspraak van het Frans door Nederlandstalige taalleerders. Enerzijds fungeert haar onderzoek in spraakcorpora als toetssteen van inzichten verworven uit fonologisch onderzoek, anderzijds vindt er kruisbestuiving plaats op het gebied van de didactiek van het vreemde talenonderwijs.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden