A.M.F. Oldenhof (Anne-Linde)

Promovendus - Organisatieontwerp & Ontwikkeling

A.M.F. Oldenhof (Anne-Linde)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Anne-Linde Oldenhof is sinds december 2021 promovendus bij de leerstoelgroep Organisatieontwerp- en organisatieontwikkeling. Ze doet onderzoek naar de specifieke relatie tussen het organisatieontwerp van gemeenten en de mate waarin gemeenten hun strategische doelstellingen bereiken. Hiervoor kijkt ze naar de verklaringskracht van twee overkoepelende organisatieontwerpbenaderingen (economies of flow en economies of scale). De resultaten van het promotieonderzoek kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het ontwerp van gemeentelijke organisaties.

Anne-Linde behaalde in het verleden een Master Bestuurskunde en een Master sociaal-organisatorische Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. Ze heeft daarnaast zes jaar ervaring opgedaan in de context van de lokale overheid, als
als beleidsonderzoeker bij diverse provinciale rekenkamers, lid van gemeentelijke rekenkamercommissies en als managementadviseur bij een gemeente.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden