mr. I. Öncü (Ismet)

Promovendus - Vaksectie Ondernemingsrecht

mr. I. Öncü (Ismet)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ismet Öncü is als promovendus verbonden aan het Van der Heijden Instituut. Hiervoor rondde hij twee masters af: een master Ondernemingsrecht aan Tilburg University en de Onderzoeksmaster Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoeksveld ligt in het verlengde van het onderwerp waarop hij afstudeerde: de digitale algemene vergadering van aandeelhouders.

Recente publicaties
- Öncü, I., Ouwerkerk, T.B. van, Salemink, T. & Wolters, P.T.J. (2021). Cybersecurity en de digitale algemene vergadering. In P.T.J. Wolters & R.M. Hermans (Eds.), Digitalisering en conflictoplossing (Serie onderneming en recht, 130) (pp. 317-340). Deventer: Wolters Kluwer.

- Öncü, I. (2021). De digitale algemene vergadering binnen Nederlandse beursvennootschappen: een volwaardig alternatief? Maandblad voor Ondernemingsrecht, 2021/1-2, p. 14-25.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden