dr. N.H.J. Oostdijk (Nelleke)

Universitair hoofddocent - Centre for Language Studies
Universitair hoofddocent - Departement Taal en communicatie
Docentambassadeur - Radboud Teaching and Learning Centre

dr. N.H.J. Oostdijk (Nelleke)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Als computationeel linguïst is Nelleke Oostdijk vooral geïnteresseerd in taalgebruik en -variatie, de rol van expert (taalkundige) kennis in text mining en information retrieval, en het aanleggen en cureren van talige resources.

Nelleke Oostdijk is programmacoordinator van de research master Language and Communication en de bacheloropleiding Taalwetenschap en bestuursvoorzitter van het Centre for Language en Speech Technology.

Onderzoeksgroep
  • Language and Speech Technology

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Nelleke Oostdijk onderzoekt hoe je automatisch informatie uit grote hoeveelheden tekst kunt halen, door vooraf opgestelde linguïstische patronen aan de computer te voeren. Daarmee kunnen opsporingsdiensten bijvoorbeeld tussen miljoenen tweets alleen die tweets detecteren waarin dreigende taal staat.