dr. N.H.J. Oostdijk (Nelleke)

Universitair hoofddocent - Centre for Language Studies
Universitair hoofddocent - Departement Taal en communicatie
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Letteren
Docentambassadeur - Radboud Teaching and Learning Centre

dr. N.H.J. Oostdijk (Nelleke)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Als computationeel linguïst is Nelleke Oostdijk vooral geïnteresseerd in taalgebruik en -variatie, de rol van expert (taalkundige) kennis in text mining en information retrieval, en het aanleggen en cureren van talige resources.

Nelleke Oostdijk is als onderzoeker verbonden aan het onderzoeksinstituut Centre for Language Studies (CLS) en de onderzoeksgroep Language and Speech Technology. Daarnaast is zij bestuursvoorzitter van het Centre for Language en Speech Technology (CLST).

Nelleke Oostdijk is tevens programmacoordinator van de research master Linguistics and Communication Sciences en docentambassadeur voor het departement Taal en Communicatie vanuit het Teaching and Learning Centre (TLC) . In deze laatste rol informeert ze collega’s en denkt graag met ze mee over allerlei ontwikkelingen en mogelijkheden op onderwijsgebied. Ook kan ze je in contact brengen met ander mensen en initiatieven op de campus.

Onderzoeksgroep
  • Language and Speech Technology

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Nelleke Oostdijk onderzoekt hoe je automatisch informatie uit grote hoeveelheden tekst kunt halen, door vooraf opgestelde linguïstische patronen aan de computer te voeren. Daarmee kunnen opsporingsdiensten bijvoorbeeld tussen miljoenen tweets alleen die tweets detecteren waarin dreigende taal staat.