dr. I.E. Oosterheert (Ida)

Universitair hoofddocent - Radboud Docenten Academie

dr. I.E. Oosterheert (Ida)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Vanuit mijn ervaring als docent (PO, HBO en Uni) ben ik gaan zien dat goed onderwijs primair betekent: afstemmen op de lerenden. De studie onderwijskunde (RUG) gaf inkadering bij deze uitdaging, maar weinig zicht op waarom mensen leren zoals ze leren, Mijn promotieonderzoek (RUG) stak ik daarom leerpsychologisch in en richtte zich op hoe aanstaande leraren leren. Ik ontving hiervoor de VOR/VFO dissertatieprijs 2002. Dit onderwerp is in mijn werk als onderzoeker nu meer naar de achtergrond geschoven; anderen nemen het stokje over. Als coördinator en opleider van de lijn Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO) maak ik van de opgedane inzichten gebruik.

Als leraar primair onderwijs (jaren ‘80) was ik al bezig met onderzoekende en ontwerpende leerarrangementen binnen het domein ‘natuurkunde’. Als projectleider binnen het Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Gelderland (KWTG) kon ik verder met onderwijs in 'wetenschap en techniek' in het PO en de vertaling naar lerarenopleidingen (i.s.m. Wetenschapsknooppunt van de RU). In die periode liep ik warm voor moderne(re) manieren (AI, VR) om onderwijs vorm te geven. Ook werd mijn belangstelling gewekt voor creativiteit.

In 2015 kon ik bij de Radboud Docenten Academie met het thema creativiteit aan de slag. Als onderzoeker richtte ik me op de aanscherping van het onderzoeksprogramma en een position paper (2017) en daarna op onderzoek naar bouwstenen en leeropbrengsten van creatieve leerarrangementen. Vanuit de professionaliseringsactiviteiten met docenten in de regio leerden we waar vragen liggen rond het stimuleren van creativiteit in het VO. Deze zijn meegenomen in het nieuwe RDA onderzoeksprogramma (2022-2028). Mijn huidige onderzoek gaat over de inbedding, ontwerp- en begeleidingsactiviteiten die bevorderend zijn voor creativiteitsontwikkeling in het VO. En zo zijn onderzoek, onderwijs en professionalisering in mijn werk steeds verweven en versterken ze elkaar.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden