prof. dr. J.B. Oosterman (Johan)

Hoogleraar - Departement Moderne talen en culturen
Hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. J.B. Oosterman (Johan)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Prof. Johan Oosterman is gespecialiseerd in: (vroege) rederijkersliteratuur het Nederlandse lied van de Middeleeuwen en de zestiende eeuw en literatuur en cultuur uit het Nederlands-Duitse grensgebied (Gelderland, Rijnland) Oosterman was een van de samenstellers van het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 en was een van de editeuren van het Antwerps Liedboek. Hij heeft een uitgave in voorbereiding van het verzameld werk van Anthonis de Roovere. Hij initieerde een project dat onderzoek en conservering beoogde van het gebedenboek van Maria van Gelre (ca. 1415) en was conservator van de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre (2018-19). Oosterman werkte in verschillende projecten samen met het oudemuziekgezelschappen het Egidiuskwartet, Camarata trajectina en Holland baroque. Hij is een van de auteurs van Verhaal van Gelderland, een nieuwe geschiedenis van Gelderland. Als directeur van het programma Radboud Erfgoed draagt hij zorg voor het academische erfgoed. Hij ontwikkelt initiatieven om het erfgoed een grotere rol te geven in onderwijs en onderzoek en om het zichtbaar te maken voor een breed publiek.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden