dr. M.O. Oprel (Marieke)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. M.O. Oprel (Marieke)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Marieke Oprel is universitair docent Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Ze is gespecialiseerd in Europese politieke en sociale geschiedenis vanaf de negentiende eeuw, met een bijzondere belangstelling voor zowel de institutionele als de populaire beleving van oorlog en conflict, en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Dit vertaalt zich in een focus op kwesties als rechtsherstel, onteigening en confiscatie van vijandelijk bezit en Joodse bezittingen en herstelbetalingen. Kernthema's in haar onderzoek zijn burgerschap als mechanisme van in- en uitsluiting, staat en natievorming, beleidsvorming en bestuur in tijden van (post-)conflict en crisis, transitional justice en mensenrechten.

Dr. Oprel heeft uitvoerig gepubliceerd over de classificatie en categorisatie van Duitse staatsburgers en Joods-Duitse vluchtelingen in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. In 2020 verdedigde zij met succes haar proefschrift getiteld 'The Burden of Nationality. Dutch citizenship policies towards German nationals in the aftermath of the Second World War', een project dat werd gefinancierd door NWO (Nederlandse Onderzoeksraad). Haar proefschrift werd als monografie gepubliceerd door VU University Press.

Recente publicaties zijn onder meer bijdragen aan de bundels Narratives of War (Routledge, 2019), Information and Power in History (Routledge, 2020) en een speciaal nummer van de European Review of History over eigendomsrechten in oorlogstijd (2021). In 2021 publiceerde zij een Nederlandstalige monografie voor een groter publiek, genaamd 'Afrekenen met de vijand'. In 2022 verschijnt een bundel over de Nederlandse politieke partij PPR, waarvan dr. Oprel co-auteur is.Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Nevenwerkzaamheden