dr. E.A. Ormel (Ellen)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Taal en communicatie

dr. E.A. Ormel (Ellen)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

De kern van mijn onderzoek bestaat uit taalverwerkingsprocessen bij tweetaligen, in het bijzonder bij dove en horende tweetaligen die zowel een gesproken als een gebarentaal beheersen; bimodaal tweetaligen. Hierbij bestudeer ik de impact van modaliteit op taalverwerking. Een aantal thema's die mijn speciale interesse hebben zijn bimodale tussentaal-activatie, cognitieve controle, de wijze waarop fonologie en iconiciteit worden verwerkt door personen die vaardig zijn in gebarentaal, en bimodaal tweetalig dovenonderwijs.

Ik heb een achtergrond in Psychologie, Orthopedagogiek en Taalwetenschap. Mijn proefschrift was gericht op visuele woordherkenning door dove kinderen. Een van mijn onderzoeken toonde aan dat dove kinderen tijdens het lezen van woorden worden beinvloed door de kennis die zij hebben van gebaren, onder meer door de iconische relatie tussen vorm en betekenis van onderdelen van gebaren. Daarnaast heeft mijn onderzoek aangetoond dat beide talen altijd actief lijken te zijn voor volwassen bimodaal tweetaligen. Ook tolken lijken tijdens het vertalen naar gebarentaal in internationale settings gebruik te maken van iconiciteit om hun boodschap te verduidelijken. In mijn NWO Veni project “Handy connections between signing and speaking”, onderzocht ik de relatie tussen taalgebruik en niet-talige cognitieve vaardigheden in dove en horende bimodaal tweetalige kinderen. Ik heb aangetoond dat bimodaal tweetalige kinderen specifieke cognitieve vaardigheden bijzonder goed ontwikkelen als gevolg van hun taalgebruik.

In toekomstige studies zou ik graag nader onderzoeken hoe iconiciteit een rol speelt tijdens taalverwerking. Ook zou ik graag bijdragen aan onderwijs aan dove kinderen. Daarnaast ontwikkelen we binnen ons gebarentaalteam een database in NGT (“NGT SignBank”), een test om taalvaardigheid in NGT vast te stellen bij taalgebruikers van NGT (“NGT-Sentence Repetition Test”) en een informatieve website voor ouders van dove kinderen (www.doofgewoon.nl).

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden