Something went wrong while retrieving the profile. Please try again later

Over
Pietro Ortolani onderzoekt het raakvlak tussen technologie en geschillenoplossing. Conflictoplossende instituties zoals rechtbanken en arbitrage-instellingen worden getransformeerd door technologische ontwikkelingen. Welke invloed heeft de inzet van digitale hulpmiddelen op de rol van de jurist?