K.M. Otto (Kyrke) MA

Docentpromovendus - Geschiedenis van de filosofie

K.M. Otto (Kyrke) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Kyrke Otto (1995) studeerde filosofie en klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een onderzoeksmaster geschiedenis van de filosofie aan de Radboud Universiteit. Momenteel is ze als docente en promovenda aan de Radboud verbonden. Haar promotieonderzoek gaat over de rol van aforistische schrijfvormen in de Lebensphilosophie beweging. Ze interesseert zich voor de relatie tussen filosofie en literatuur, de geschiedenis van filosofische genres, en de receptie van antieke filosofie.