dr. mult. K. Pansters (Krijn)

Wetenschappelijk medewerker - Titus Brandsma Instituut

dr. mult. K. Pansters (Krijn)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Werkdagen donderdag, vrijdagochtend

Ik ben in deeltijd werkzaam bij het Titus Brandsma Instituut, waar ik de onderzoekslijn Maatschappelijke Spiritualiteit mee help ontwikkelen. Ik heb Geschiedenis en Theologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar ben ik ook gepromoveerd in de Middeleeuwse Geschiedenis (2007) en heb ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid Geschiedenis en Staatsinrichting behaald. Tevens ben ik gepromoveerd in de Middeleeuwse Theologie aan de KU Leuven (2019). Opgeleid als mediëvist, heb ik mij gespecialiseerd in de geleefde spiritualiteit, in het bijzonder in relatie tot morele vorming (spirituele ethiek, deugdenleer, morele ommekeer). Met bijzondere aandacht voor didactische geschriften en hun invloed op het geleefde geloof, heb ik vooral oog leren hebben voor de wijze waarop in verschillende perioden en contexten existentiële zienswijzen (levensrichtingen) en spirituele levensontwerpen (levensinrichtingen) met elkaar samenhangen. In verleden en heden krijgt spiritualiteit voortdurend nieuw vorm – dat proces te beschrijven, te begrijpen en te begeleiden is wat mij het meest inspireert en voldoening schenkt.

Ik publiceerde onder meer Spiritual Morality: The Religious Orders and the Virtues, 1050-1300 (2019), Franciscan Virtue: Spiritual Growth and the Virtues in Franciscan Literature and Instruction of the Thirteenth Century (2012) en De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500 (2007). Ook redigeerde ik diverse bundels, waaronder Lesser Ethics: Morality as Goodness-in-Relationship (2022), Duurzame duurzaamheid: Ecologische bekering en betrokkenheid (2020), A Companion to Medieval Rules and Customaries (2020), Shaping Stability: The Normation and Formation of Religious Life in the Middle Ages (2016) en The Carthusians in the Low Countries: Studies in Monastic History and Heritage (2014).

Onderzoeksthema
  • Maatschappelijke spiritualiteit

Publicaties

Nevenfuncties