dr. B.R. Pas (Berber)

Universitair hoofddocent - Interdisciplinary Hub for Digitalization and Society
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Managementwetenschappen
Universitair hoofddocent - Strategie

dr. B.R. Pas (Berber)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Accountability systems, standardization, interoperability, power, routines, practice perspective, institutional theory

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden