K. van der Pas (Kris)

Promovendus - Vaksectie Internationaal en Europees Recht
Promovendus - Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht

K. van der Pas (Kris)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn onderzoek richt zich op de benadering van ngo’s die strategisch procederen op het gebied van asielrecht in Europa. Er is weinig bekend over de benadering die ngo’s nemen en de factoren die deze benadering beïnvloeden. Tegelijkertijd wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van strategisch procederen door ngo’s op het gebied van asielrecht. Dit toenemende gebruik valt samen met de ‘Europeanisatie’ van asielrecht. Simpel gezegd is strategisch procederen het gebruik van procederen als strategie om een verandering te bewerkstelligen die de individuele zaak of het individuele belang overstijgt. Ngo’s kunnen strategisch procederen op het gebied van asiel gebruiken om toegang tot het recht van asielzoekers en vluchtelingen te verbeteren. De huidige literatuur over dit onderwerp richt zich voornamelijk op de keuze voor strategisch procederen (legal mobilization literatuur) en/of op de impact van strategisch procederen. De benadering van ngo’s in een strategisch proces wordt daarentegen nauwelijks onderzocht, terwijl aspecten van de benadering en de factoren die deze benadering beïnvloeden van belang kunnen zijn voor de academische literatuur. Daarom wordt in dit onderzoek de volgende vraag beantwoord: Hoe kan de benadering van ngo’s in het strategisch procederen op het gebied van asielrecht in Europa verklaard worden?

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden