K.A.J. Pelsma MSc (Koen)

Promovendus - Ecological Microbiology

K.A.J. Pelsma MSc (Koen)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 72

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

De industriële revolutie en de toenemende menselijke populatie zorgt wereldwijd voor veranderingen aan ons milieu. Tegelijkertijd heeft dit geleid tot de stichting van steden, waarin op dit moment meer dan de helft van alle mensen leeft. Opvallend veel steden in Nederland, maar ook in het buitenland, hebben grachten of directe toegang tot een rivier. Dit was vroeger handig voor het transport van goederen, en nu voor een deel ook als een iconisch stadsbeeld. De invloed die verstedelijking heeft op het microbioom van grachten en watergangen en hoe dit in verhouding staat tot de uitstoot van broeikasgassen is nog niet duidelijk. Mijn onderzoek probeert te ontrafelen of stedelijk water andere microben heeft die het broeikasgas methaan kunnen maken of afbreken. Methaan is een zeer sterk broeikasgas met 86 keer de kracht van CO2. Met de Amsterdamse grachtengordel als uitgangspunt bestudeer ik de microbiële interacties die verantwoordelijk zijn voor methaanomzetting in stedelijke watergangen.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media