M.B.E. Peperkamp MSc (Iris)

Docent - Klinische psychologie

M.B.E. Peperkamp MSc (Iris)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandagmiddag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Als GZ-psycholoog en docent ben ik nauw betrokken bij diverse cursussen die aangeboden worden vanuit klinische psychologie. Ik ben coördinator voor de cursussen 'Conversational Skills in Psychology' (ENG & NL) en Klinisch Professionele Vaardigheden (NL). Ik wil mij daarnaast toeleggen op onderwijs dat studenten in vroegtijdig stadium leert hoe de wetenschap verweven kan worden met de praktijk. Zowel binnen bestaande cursussen (zoals vaardigheidstrainingen) als door nieuwe initiatieven (zoals verdere implementatie van zelfreflectie en feedback in onderwijs).

Publicaties

Onderwijs

Nevenfuncties