G.A.C.M. Peters-Boselie MA (Godelieve)

Contractpromovendus - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Contractpromovendus - Radboud Institute for Culture and History

G.A.C.M. Peters-Boselie MA (Godelieve)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen woensdag, donderdag
Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Nevenfuncties