mr. dr. J.A.F. Peters (Hans)

Universitair hoofddocent - Vaksectie Bestuursrecht

mr. dr. J.A.F. Peters (Hans)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Mr. dr. J.A.F. (Hans) Peters (1959) is universitair hoofddocent bestuursrecht bij de Vaksectie bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit. Naast het algemeen deel van het bestuursrecht gaat zijn aandacht in onderzoek en onderwijs uit het grensvlak tussen het publiekrecht en privaatrecht, zowel in materieel opzicht (overheidsprivaatrecht, tweewegenleer e.d.) als institutioneel (overheidsonderneming, staatsdeelnemingen e.d.) en de opbouw van de bestuurlijke organisatie (bestuursorgaan, overheidsbegrip, zelfstandige bestuursorganen).

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden