dr. A.F. Petterson (Anne)

Universitair hoofddocent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid

dr. A.F. Petterson (Anne)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend

Anne Petterson is als Universitair Hoofddocent Politieke Geschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de belevingswereld van ‘gewone’ burgers, en de manieren waarop lokale, nationale en politieke identiteiten vormkrijgen in het dagelijks leven.

Ze studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 2017 op een onderzoek naar populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam. Het proefschrift verscheen als Eigenwijs vaderland (Prometheus, 2017) en is in 2018 bekroond met de Dirk Jacob Veegens Prijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Op dit moment bestudeert zij hoe burgers zich rond 1900 verhielden tot politieke instituties, zoals de Tweede Kamer. Welke mogelijkheden hadden gewone mannen en vrouwen om een eigen stem te laten horen? Op welke manieren probeerden zij toegang tot de politiek te verwerven? En welke rol speelde politiek eigenlijk in hun dagelijks leven? De verhouding tussen lokaal-nationaal, history from below, en materiële (politieke) cultuur spelen een belangrijke rol in haar werk. Ze is daarbij geïnteresseerd in zowel Nederlandse als bredere (Europese) ontwikkelingen.

Eerder werkte ze als docent aan de Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. Van 2016-2018 was zij managing editor van Tijdschrift voor Geschiedenis. Daarnaast was zij in 2019-2020 onderzoeksfellow bij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In 2019 ontving zij samen met prof.dr. Henk te Velde en dr. Anne Heyer (Universiteit Leiden) een toekenning uit het Fonds Staatsman Thorbecke (KNAW) voor het onderzoeksproject “Redelijkheid omstreden. Debatregels en de toegang tot democratie, 1870-1940” (looptijd: 2020-2023).

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden