drs. H.W.J. Piron (Willy)

Hoofd CKD - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Onderzoeker - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid

drs. H.W.J. Piron (Willy)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Willy Piron studeerde Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Hij is sinds 2008 hoofd van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie; https://www.ru.nl/ckd/. Zijn onderzoeksgebieden zijn laatmiddeleeuwse draagtekens en koorbanken.

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden