dr. A. Pivaty (Anna)

Universitair docent - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

dr. A. Pivaty (Anna)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, woensdag, vrijdag

Anna Pivaty kwam in augustus 2020 in dienst bij de Radboud Universiteit. Daarvoor had ze bij de Universiteit Maastricht gewerkt. Ze is de auteur van 'Criminal Defence at Police Stations' (Routledge) en co-auteur van 'Inside Police Custody' (Intersentia). Anna's interesse ligt in comparatief sociaal-juridisch onderzoek naar de relatief 'onzichtbare', maar impactvolle elementen in het strafproces, zoals politiedetentie of buitengerechtelijke afdoening. Haar onderzoek kenmerkt zich door inzet voor interdisciplinariteit en methodologische innovatie.

Anna is betrokken bij de uitvoering van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid: Institutions for Conflict Resolution. Zij onderzoekt het potentieel van bestuurlijke buitengerechtelijke afdoeningen in het strafrecht om een ​​instrument te worden voor conflictoplossing en matiging van strafrechtelijke ingrijpen. Het richt zich onder meer op de rol van 'proceduralisering' (streven naar meer efficiëntie en standaardisering van de besluitvorming), en op de opvattingen van besluitvormers over de 'cultuur' van verdachten als potentiële obstakels voor het uitvoeren van minder punitieve en/of conflictoplossende interventies. Anna is ook betrokken bij een project om de impact van de COVID-19-crisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden in Nederland te onderzoeken in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden.

Anna streeft naar onderwijsvernieuwing. Ze heeft vaardigheidsgerichte cursussen ontworpen en gegeven over juridische onderzoeksmethodologieën, juridische vaardigheden en verdediging in het strafproces. Eerder heeft Anna het door de EU gefinancierde project SUPRALAT geleid, dat een innovatief trainingsprogramma voor strafrechtadvocaten heeft ontwikkeld waarmee ze de rechten van cliënten op politiebureaus effectief kunnen verdedigen. De opleiding is een standaard beroepsopleiding geworden voor advocaten die verdachten bijstaan ​​op politiebureaus in België, Ierland en Schotland.

Onderzoeksthema
  • Conflictoplossende Instituties

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden