G.P. Poelen (Iris)

Medewerker - Sociale Geografie

G.P. Poelen (Iris)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ik ben een sociaal geograaf/antropoloog met een specialisatie in migratiestudies. Voor mijn PhD-project doe ik actor-oriented kwalitatief onderzoek naar de manieren waarop Syrische en Eritrese vrouwelijke vluchtelingen in de Nederlandse context een nieuw thuis proberen op te bouwen. Ik onderzoek hoe deze vrouwen in hun homemaking processen de afstand tussen hun werkelijke ervaringen en hun ideale thuis proberen te overbruggen en welke obstakels zij daarbij tegenkomen. Ik bestudeer de impact van Europese immigratiewetgeving en Nederlands integratiebeleid op het opbouwen van een thuisgevoel, alsmede de invloeden van (transnationale) sociale relaties op dit proces.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden