A.H. Poirters (Ad)

Wetenschappelijk medewerker - Titus Brandsma Instituut

A.H. Poirters (Ad)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdagochtend

Na een opleiding in de Engelse filologie heb ik me ontwikkeld tot boek- en liturgiehistoricus. Mijn onderzoek aan het Titus Brandsma Instituut loopt langs twee lijnen. Enerzijds houd ik me bezig met de spiritualiteit en religieuze cultuur van laatmiddeleeuwse vrouwenkloosters uit de omgeving van de Moderne Devotie, zoals die in hun boeken naar voren komen. Anderzijds doe ik onderzoek naar de doorwerking van de Moderne Devotie in de vroegmoderne tijd. Deze lijnen komen samen in ieder van mijn twee huidige projecten: een archeologische benadering van de historische bibliotheek van voormalig klooster Soeterbeeck te Deursen, en een studie van Nederlandstalige uitgaven van de 'Imitatio Christi' van Thomas van Kempen. Die laatste tekst staat ook centraal in het onderwijs dat ik verzorg.

Publicaties

Projecten

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden