dr. M. Polak (Rien)

Onderzoeker - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Onderzoeker - Radboud Institute for Culture and History

dr. M. Polak (Rien)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Het zwaartepunt van mijn onderzoek is de Romeinse rijksgrens in ons land, vooral de bijna 30 militaire versterkingen die langs de Rijn waren gelegen. In de loop van de tijd heb ik me veel beziggehouden met de uitwerking van 'oud onderzoek': opgravingen die (veel) langer dan 20 jaar geleden zijn uitgevoerd. De documentatie van die opgravingen vertoont vaak grote gaten, waardoor de analyse een nog uitdagender puzzel is dan die van hedendaagse opgravingen.

Romeins aardewerk, in het bijzonder terra sigillata, is een oude liefde die ik nog steeds koester. Mijn belangstelling vooral uit naar kwantitatieve en ruimtelijke analyse, om zoveel mogelijk informatie uit het materiaal te halen. Het vormt ook een zwaartepunt in mijn onderwijs.

Sinds 2016 richt ik mij - op basis van detachering bij de Nederlandse LimesSamenwerking - op de Romeinse rijksgrens in het kader van de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Ik heb veel werk verzet voor de nominatie van de rijksgrens in Nederland en het Duitse Rijnland (de Neder-Germaanse Limes) voor de Werelderfgoedlijst, wat in 2021 heeft geleid tot aanwijzing van de Neder-Germaanse Limes als Werelderfgoed. Nu werk ik mee aan de opzet van een goed beheer van dit erfgoed en van relevante onderzoeksprojecten. Daarnaast ben ik betrokken bij de nominatie van andere delen van de Romeinse rijksgrens, aanvankelijk binnen Europa, maar sinds kort ook in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden