T.J. Post (Tess) MA

Promovendus - Departement Moderne talen en culturen
Promovendus - Radboud Institute for Culture and History

T.J. Post (Tess) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN


Tess Post is promovendus bij de Radboud Universiteit, en werkt aan een proefschrift over melk in Nederland. Door een breed scala aan bronmateriaal te analyseren, waaronder de vele zuivelcampagnes die Nederland heeft gekend, brengt ze de mythologie van melk in kaart. Ze bevraagt de vanzelfsprekendheid van koemelk consumptie, en benadert melk als onderdeel van een koloniale ontologie. Melk bevindt zich op een spanningsveld waar ideeën over Nederlandse identiteit worden geduid. Haar onderzoek brengt verschillende thematiek, zoals kolonialisme, gender, dierlijkheid en nationalisme, samen.

Haar PhD project wordt begeleid door Prof. Dr. Lotte Jensen en Dr. László Munteán.

Tess behaalde haar bachelor in Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam University College (cum laude), en studeerde tevens een semester aan de Univerzita Karlova in Praag. In 2021 voltooide zij haar researchmaster in Comparative Literary Studies aan de Universiteit Utrecht (cum laude).

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden