dr. P. Puschmann (Paul)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Letteren
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. P. Puschmann (Paul)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Paul Puschmann is als universitair docent Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn expertise ligt op het vlak van de historische demografie, migratiegeschiedenis en de geschiedenis van huwelijk en gezin. Hij is ook geïnteresseerd in de bevolkingsgeschiedenis van Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Onderzoeksgroep
  • Radboud Group for Historical Demography and Family History

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenfuncties