dr. P. Puschmann (Paul)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Letteren
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. P. Puschmann (Paul)
Contactinformatie

Paul Puschmann is universitair docent economische, sociale en demografische geschiedenis. Hij publiceert op het terrein van de migratiegeschiedenis, historische demografie en gezinsgeschiedenis. Zijn onderzoek richt zich op de manier waarop kwetsbaarheid haar sporen nalaat in de levenslopen van individuen en gezinnen. Hij focus daarbij op huwelijk, reproductie, migratie, sociale mobiliteit, gezondheid en sterfte.

In 2009 behaalde Paul de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit cum laude. Tijdens zijn studie heeft hij tweemaal stage gelopen aan het Nederlands Instituut in Marokko, waar hij onderzoek deed naar de demografische transitie en rurale migranten in de sloppenwijken van Casablanca. Na zijn studie schreef Paul een proefschrift aan de KU Leuven over de sociale in- en uitsluiting van migranten in Antwerpen, Rotterdam en Stockholm in de periode 1850-1930.

Hij was gastonderzoeker aan het Centre for Demographic and Ageing Research van de Universiteit van Umeå, de afdeling statistiek ‘Paolo Fortunati’ van de Universiteit van Bologna, het Berkeley Population Center en het Center for Demographic Studies van de Autonome Universiteit van Barcelona.

Paul is medeoprichter en hoofdredacteur van het internationale peer-reviewed tijdschrift Historical Life Course Studies, onderzoeksdirecteur van het Life Courses, Family & Labour Network van het N.W. Posthumus Instituut, en medeoprichter en coördinator van HiDo, het Internationale Netwerk voor Historische Demografie.

Met Auke Rijpma, Eva van der Heijden, Rick Schouten (Universiteit Utrecht) en een team van onderzoeksassistenten bouwt Paul aan een Historisch Inkomenspanel voor Nederland (HIP-NL) op basis van belastingkohieren. Het project wordt gefinancierd door PDI-SSH.

Momenteel heeft Paul vier onderzoekslijnen: (1) inkomensongelijkheid, (2) de zoektocht naar een partner, (3) het 'healthy migrant effect' en (4) de demografische geschiedenis van het Midden Oosten en Noord-Afrika.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Nevenwerkzaamheden