dr. K.M.C. Raaphorst (Kevin)

Universitair docent - Planologie

dr. K.M.C. Raaphorst (Kevin)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Assistant Professor bij het Center for Urban en Regional Research van de afdeling Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit. Mijn primaire onderzoeksinteresses liggen in de sociaal-politieke implicaties van hoe ruimte en plaats visueel en ruimtelijk worden gerepresenteerd, dat wil zeggen, hoe visuele en ruimtelijke (GIS) representaties van de geplande en ontworpen ruimte participatieve processen van place-making beïnvloeden. Ik verken deze thema's in onderzoeksprojecten met betrekking tot klimaatadaptatie en de gezonde leefomgeving.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden