dr. D.D.R. Raeymaekers (Dries)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. D.D.R. Raeymaekers (Dries)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Dries Raeymaekers is als Universitair Docent Vroegmoderne Geschiedenis verbonden aan de Faculteit Letteren van de Radboud Universiteit. Hij is gespecialiseerd in de politieke cultuur van de vroegmoderne periode, met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van vorstelijke dynastieën, het vorstelijk hof en de adel in West-Europa. De voorbije jaren publiceerde hij onder meer over vorstelijke gunstelingen, hofdames en de ‘politics of access’ aan het hof.

Dries studeerde Geschiedenis aan de KU Leuven en promoveerde in 2009 aan de Universiteit Antwerpen. Van 2010 tot 2013 werkte hij aan diezelfde universiteit als Postdoctoraal Onderzoeker van FWO-Vlaanderen. Voor zijn proefschrift over het Habsburgse hof van Brussel ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621) won hij in 2010 de Prijs voor Historisch Onderzoek van de Provincie Vlaams-Brabant (België). Hij ontving tevens de Aanmoedigingsprijs voor Jonge Vorsers van de Universiteit Antwerpen. Aan de Radboud Universiteit ontving hij in 2015 de Universitaire Onderwijsprijs.

Van januari tot juni 2010 verbleef Dries als Fulbright Fellow aan de Johns Hopkins University in Baltimore. In de lente van 2019 was hij als Visiting Scholar verbonden aan het Institute of Historical Research (School of Advanced Study, University of London). Van april t/m juni 2022 is hij gastonderzoeker bij het Centre Roland Mousnier (Paris-Sorbonne) en het Centre de Recherche du Château de Versailles.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden