prof. dr. A.M.J. Ragas (Ad)

Hoogleraar - Environmental Science
Directeur onderwijs - Onderwijsinstituut voor Biowetenschappen

prof. dr. A.M.J. Ragas (Ad)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 89

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend

Ad Ragas (1964) studeerde biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en behaalde daar tevens zijn doctorstitel. Hij is momenteel hoogleraar Humaan en Ecologische Risicobeoordeling bij het cluster Milieukunde van de Radboud Universiteit. Zijn belangrijkste expertise ligt in het modelleren van humane en ecologische risico's van chemische stoffen, inclusief (micro)plastics. Binnen dit veld ligt zijn focus op het kwantificeren en beoordelen van onzekerheden. Hij is momenteel hoofd van het cluster Milieukunde en opleidingsdirecteur Biowetenschappen. Daarnaast verzorgt hij diverse academische cursussen op het gebied van risicobeoordeling, GIS en statistiek. Hij participeert regelmatig in advies- en werkgroepen op het gebied van milieurisico's van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld van de Europese Voedsel & Waren Autoriteit (EFSA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
De expertise van Ad Ragas ligt in het modelleren van risico's van chemische stoffen, zoals microplastics en medicijnresten, voor de mens en natuur. Zijn focus ligt op het beoordelen van onzekerheden. Hij werkt mee in diverse grote Europese onderzoeksprojecten over milieurisico's van stoffen.