dr. S.T.M.R. Ramachers (Stefanie)

Universitair docent - Radboud Docenten Academie

dr. S.T.M.R. Ramachers (Stefanie)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Psycholinguïstiek, taaldidactiek, eerste- en tweedetaalverwerving, Duitse taalkunde, valorisatie.

Stefanie Ramachers is universitair docent vakdidactiek Duits en moderne vreemde talen. Zij leidt toekomstige docenten in de moderne vreemde talen op en doet onderzoek binnen het moderne vreemdetalenonderwijs.

Voor meer en de meest actuele informatie, zie haar persoonlijke website:
www.stefanieramachers.wordpress.com

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden