dr. C.C. Ramakers (Clarie)

Radboudcoordinator aansluiting - Marketing & Communications

dr. C.C. Ramakers (Clarie)
Contactinformatie

Clarie Ramakers is deskundig op het gebied van persoonsgebonden budget (PGB). Ze doet onderzoek naar evaluatie uitvoering van de pgb regeling; aard en omvang van de kwaliteit van de ingekochte zorg; scenario's voor een toekomsbestendig pgb; keuzemotivatie en betekenis van het pgb voor gebruikers.

Nevenwerkzaamheden