M.E. Rasenberg (Marlou)

Onderzoeker - Centre for Language Studies
Onderzoeker - Departement Taal en communicatie
Promovendus - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

M.E. Rasenberg (Marlou)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar begrijpen in een gesprek? Hoe voorkomen we dat we langs elkaar heen praten, of dat we iets op een totaal andere manier zien? Wederzijds begrip komt tot stand door beurtelings een communicatieve bijdrage te leveren – het is dus een interactief en incrementeel proces. Deze wisselwerking is lang onderzocht door enkel spraak te bestuderen, maar in de meeste (face-to-face) gesprekken zijn beurten multimodaal; ze bevatten zowel verbale als visuele elementen (zoals gebaren en blikrichting). In mijn PhD project bestudeer ik deze sequentiële en multimodale aspecten van gesprekken, en onderzoek ik hoe gesprekspartners tot wederzijds begrip en gedeelde mentale representaties komen.

Publicaties

Projecten