prof. mr. B.P.M. van Ravels (Bruno)

Hoogleraar - Vaksectie Ondernemingsrecht

prof. mr. B.P.M. van Ravels (Bruno)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Prof. Bruno van Ravels is gespecialiseerd in het Nederlands bestuursrecht en het raakvlak tussen bestuursrecht en burgerlijk recht. Zijn onderzoeksthema's zijn: aansprakelijkheid van de overheid en rechtsbescherming tegen de overheid; de (on)rechtmatige overheidsdaad; schadevergoeding; nadeelcompensatie. Van Ravels is tevens advocaat (compagnon bij AKD Prinsen Van Wijmen in Breda). Een andere nevenfunctie is zijn lidmaatschap van de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving.

Onderwijs

Nevenfuncties