drs. M.J.A. Reiber-Kuijpers (Manon)

Promovendus - Radboud Docenten Academie

drs. M.J.A. Reiber-Kuijpers (Manon)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Ik ben werkzaam als vakdidacticus Engels en Lerarenopleider bij de Master Leraar Engels van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het onderwijs dat ik verzorg heeft betrekking op professionele ontwikkeling, vakdidactiek, onderzoek en Amerikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis. Mijn promotieonderzoek gaat over (leren) lezen in een tweede of vreemde taal in en voor een digitale leesomgeving.

Nevenwerkzaamheden