M.G.W. Reichgelt MA (Marleen)

Onderzoeker - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Onderzoeker - Radboud Institute for Culture and History

M.G.W. Reichgelt MA (Marleen)
Contactinformatie
Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Marleen Reichgelt is als promovendus werkzaam bij het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor haar promotieonderzoek (2017-2022) analyseert ze een omvangrijke collectie missiefotografie om de positie, agency en leefwerelden van kinderen betrokken bij de katholieke missie op toenmalig Nederlands-Nieuw-Guinea tussen 1905 en 1940 te bestuderen. Haar voornaamste onderzoeksinteresse is intercultureel contact in de late negentiende en vroege twintigste eeuw, ten aanzien van drie verwante velden: fotografie en visuele cultuur, (Nederlands) kolonialisme en postkolonialisme, en de katholieke missie. Naast haar promotieonderzoek is Marleen als archivist werkzaam bij het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha en als redacteur bij het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Ze heeft gepubliceerd over missiefotografie en kind-zijn in een koloniale context in BMGN - Low Countries Historical Review (2020) and Trajecta (2018).

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenfuncties