Radboud Universiteit
Zoek in de site...

M.G.W. Reichgelt MA (Marleen)

M.G.W. Reichgelt MA (Marleen)

Onderzoeker - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid

Onderzoeker - Radboud Institute for Culture and History

Marleen Reichgelt is als promovendus werkzaam bij het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor haar promotieonderzoek (2017-2022) analyseert ze een omvangrijke collectie missiefotografie om de positie, agency en leefwerelden van kinderen betrokken bij de katholieke missie op toenmalig Nederlands-Nieuw-Guinea tussen 1905 en 1940 te bestuderen. Haar voornaamste onderzoeksinteresse is intercultureel contact in de late negentiende en vroege twintigste eeuw, ten aanzien van drie verwante velden: fotografie en visuele cultuur, (Nederlands) kolonialisme en postkolonialisme, en de katholieke missie. Naast haar promotieonderzoek is Marleen als archivist werkzaam bij het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha en als redacteur bij het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Ze heeft gepubliceerd over missiefotografie en kind-zijn in een koloniale context in BMGN - Low Countries Historical Review (2020) and Trajecta (2018).

Belangrijke publicaties

 • Reichgelt, M.G.W. (2020). Children as Protagonists in Colonial History. Watching Missionary Photography. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 135 (3/4), 80-105. doi: 10.18352/bmgn-lchr.10869 Volledige tekst
 • Reichgelt, M.G.W. (2018). The Mission’s Children. Practices of Appropriation in the Photographs of Marind Children in the Annalen van O.L. Vrouw van het H. Hart, 1907-1935. Trajecta. Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden, 27 (1), 171-194.

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

 • 2019 - Beurs voor een onderzoeksverblijf aan de University of Western Australia in Perth van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
 • 2021 - Samen met Prof. dr. Marit Monteiro en dr. Maaike Derksen één van de winnaars van de Radboud Schience Awards.Meer informatie

Projecten

 • 2017 - 2022Making the colonial child visible. Children moving between Indo-European and local cultures on Netherlands New Guinea (1905-1962) – Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen de voornaamste spil waren waar kolonial 'beschavingsprojecten' om draaiden, is de aanwezigheid van jonge mensen in archieven vaak indirect en marginaal. In mijn onderzoek gebruik ik fotografie als een veelbelovende bron om kinderen in beeld te krijgen. Fotografisch bronmateriaal is daarbij uniek in de manier waarop het tot stand komt: de uitkomst van het nemen van een foto is altijd afhankelijk van meerdere factoren, waardoor niemand (fotograaf noch gefotografeerde noch camera noch publiek) geheel in controle is. De agency van de betrokkenen ligt als het ware in de foto besloten. Door het fotografisch archief van de missie op Nederlands-Nieuw-Guinea te analyseren, onderzoek ik, aan de hand van alledaagse praktijken, handelingen en ontmoetingen, de positie van kinderen in missionaire opvoedingsprojecten.

In de media

 • 22 februari 2022 - Op 17 februari publiceerde het NIOD, het KITLV en het NIMH de resultaten van jarenlang onderzoek naar excessieve geweldplegingen door Nederlandse troepen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. In een actualiteitencollege voor Radboud Reflects in samenwerking met VOX ging ik in op de bevindingen van dit rapport, de achtergrond van het onderzoek en de reacties vanuit verschillende hoeken.Meer informatie
 • 01 juli 2021 - Op Keti Koti was ik te gast bij Romana Vredes talkshow Tijd Zal Ons Leren bij Theater aan het Spui in Den Haag, om te praten over koloniale beschavingsoffensieven gericht op kinderen.Meer informatie
 • 14 oktober 2020 - Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Huizinga Instituut, de onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis, mocht ik iets over mijn onderzoek vertellen.Meer informatie

Cursussen

Nevenfuncties

 • Archivaris bij het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven. In het Kruisherenklooster van Sint Agatha is sinds 2006 het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven gevestigd. Ruim 100 kloostergemeenschappen brengen hier hun archieven, boeken en voorwerpen bijeen. Het erfgoed kan door belangstellenden worden geraadpleegd in een studiezaal en in tentoonstellingen. Het centrum richt zich op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in Nederland. (01 januari 2017)
  Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven
 • Redacteur bij het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. (01 januari 2018)
  Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
 • Lid van de PhD/ReMa-raad van het Huizinga Instituut, de nationale onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis. (01 januari 2019)
  Huizinga Instituut, onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis

Curriculum Vitae

Download Curriculum Vitae
M.G.W. Reichgelt MA (Marleen)

Contactinformatie

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Online

Koloniale geschiedenis; fotografie; katholieke missie; kinderen

Werkdagen

dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

M.G.W. Reichgelt MA (Marleen)