dr. W.G. Reijnierse (Gudrun)

Universitair docent - Centre for Language Studies

dr. W.G. Reijnierse (Gudrun)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn onderzoek wordt gedreven door een diepgaande nieuwsgierigheid om het gebruik en de effecten van metaforen in communicatie te begrijpen. Ook heeft mijn onderzoek een sterke focus op methodologische diversiteit en innovatie.

Ik richt me in het bijzonder op de vraag onder welke omstandigheden metaforen effectieve communicatie tussen zenders en ontvangers kunnen bevorderen of juist belemmeren. Daarbij onderzoek ik zowel de informatieve als de persuasieve functie van metaforen, in verschillende contexten (o.a. wetenschapscommunicatie, publiekscommunicatie, gezondheidscommunicatie), en binnen verschillende doelgroepen (bijv. laag- vs. hoger-/hooggeletterden). Ook ontwikkel ik methoden voor de systematische en betrouwbare analyse van metaforiek.

Ik maak gebruik van zowel kwantitatieve (o.a. corpusanalyse, experimenteel onderzoek, eye-tracking) als kwalitatieve (o.a. discoursanalyse) onderzoeksmethoden en werk graag en veel samen met onderzoekers van binnen en buiten het Centre for Language Studies (lokaal, nationaal, internationaal).

Onderzoeksgroep
  • Persuasive communication

Publicaties

Onderwijs

Nevenfuncties