dr. M. Rem (Margit)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Opleidingsdirecteur - Departement Moderne talen en culturen
Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen

dr. M. Rem (Margit)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Margit Rem is UD historische taalkunde van het Nederlands. Haar onderzoek richt zich op het Middelnederlands, taalverandering en corpuslinguïstiek. Bij haar onderzoek maakt zijn gebruik van historische taalcorpora. Daarnaast is zij opleidingsdirecteur van de Tweejarige educatieve masters van de Radboud Universiteit

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden