N.W. Rietdijk (Natascha) MA

Medewerker - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

N.W. Rietdijk (Natascha) MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mijn onderzoek richt zich op het samenspel tussen politiek en kennispraktijken en de rol die autonomie en zelfvertrouwen daarin spelen.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden