dr. I. Rieu (Ivo)

Universitair hoofddocent - Plant Systems Physiology

dr. I. Rieu (Ivo)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 71

Ivo Rieu onderzoekt hoe planten zich beschermen tegen omgevingsveranderingen, met speciale aandacht voor het effect van hittegolven op de voortplanting. De verkregen inzichten helpen om land- en tuinbouw duurzaam en klimaatbestendig te maken en voedselzekerheid te verbeteren.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep