I.M.L. Rigutto MSc (Isabel)

Promovendus - Ecological Microbiology

I.M.L. Rigutto MSc (Isabel)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 72

Stikstof (N) is een essentieel element voor het leven op aarde. Stikstof wordt omgezet in verschillende vormen, waaronder een aantal schadelijke stoffen, in de zogenoemde stikstofcyclus. Micro-organismen spelen hier een hele belangrijke rol in. Door menselijke activiteit neemt het zuurstofgehalte in kustwateren af, en dit beïnvloedt de stikstofcyclus in deze systemen. In dit project onderzoek ik daarom de stikstofcyclus in het sediment van verschillende kustsystemen en de micro-organismen die daarbij betrokken zijn. Door te begrijpen welke micro-organismen welke stappen van de stikstofcyclus doen in het sediment van kustsystemen, kan dit project bijdragen aan het begrijpen en uiteindelijk zelfs voorspellen van de effecten van menselijke activiteit op de stikstofcyclus in kustsystemen.